Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                 Dýchací soustava


Orgány dýchací soustavy zajišťují výměnu plynů mezi organismem a prostředím, tedy příjem kyslíku a vylučování oxidu uhličitého.

Skládá se z těchto orgánů:
 • dýchacích cest

 • vlastních dýchacích orgánů

 • dýchacích svalůDýchací cesty

Tvoří je dutina nosní, hrtan, průdušnice, průdušky a průdušinky.

Nosní dutina

 • začíná nozdrami a končí dvěma nosními průchody do hrtanu. Vpředu je vystlána růžově červenou dýchací sliznicí, která zachycuje prach a zvlhčuje přijatý vzduch. V zadu je bledě žlutá sliznice čichová, jejíž hlenovité žlázy vylučují hlen, který chrání a zvlhčuje sliznici.

  Hrtan
 • je to krátká trubice, složená z pěti chrupavek, které jsou vzájemně spojeny klouby, svaly a vazy. Uvnitř je vystlán sliznicí. Je zde uloženo hlasové ústrojí, které tvoří dvě pružné vazy napnuté mezi štítnou chrupavkou a chrupavkami koncovými. Hlasové vazy a svaly tvoří společně se sliznicí tzv. hlasivky. Mezi nimi je průchod zvaný Hlasová štěrbina.

  Průdušnice
 • je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou.

  Průdušky
 • přivádějí vzduch do plic a dělí se na stále jemnější a jemnější průdušinky.

  Průdušinky
 • jsou ukončeny plicními alveolami.

  Obrazek


  Dýchací orgány

  Plíce
 • jsou umístěné v dutině hrudní
 • na povrchu je kryje poplicnice
 • dělí se na pravou a levou polovinu, které spojují průdušky. Ty se v plicích dále dělí na jemné průdušinky, ukončené plicními sklípky, neboli plicními alveolami, kde dochází k výměně plynů = vzdušný kyslík je vázán na hemoglobin erytrocytů. Zpětně je uvolňován oxid uhličitý.

  Dýchací svaly
 • jsou svaly dutiny hrudní, zejména mezižeberní, břišní a prsní svaly a bránice.

  Mechanika dýchání
  Při vdechu
 • rozšíří se mezižeberní prostory, uvnitř hrudního koše se zmenší tlak, bránice se vychlípí do dutiny břišní, plíce se roztáhnou a nasávají vzduch.

  Při výdechu
 • naopak dýchací svaly ochabnou, bránice se vyklene zpět do dutiny hrudní, zvýší se vnitrohrudní tlak a plíce se zmenší.

  Vdechovaný vzduch obsahuje:
  • 21% kyslíku

  • 78% dusíku

  • 0,03% oxidu uhličitého
  Vydechovaný vzduch obsahuje:
  • 16% kyslíku

  • 78% dusíku

  • 4,6% oxidu uhličitého

  • vodní páry

  Rozeznáváme 3 druhy dýchání:
 • vnější - je to výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi
 • vnitřní - dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a alveolami
 • tkáňové dýchání - výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a tkáněmi.

                     Trávicí soustava

Trávicí soustavu tvoří orgány, ve kterých probíhá metabolismus živin a formování nestrávených zbytků do výkalů. Tyto orgány jsou umístěny za sebou tak, jak se postupně podílí na zpracování potravy. Potrava projde trávicím traktem za 38 - 48 hod.

Trávicí soustavu tvoří:
 • trávicí trubice

 • trávicí žlázy

TRÁVICÍ TRUBICE Stěna trávicí trubice se skládá ze 4 vrstev. Vnitřní stěnu tvoří sliznice, na ní je podslizniční vazivo, další vrstvou je hladká svalovina a na povrchu se nachází pobřišnice.
Jinak trávicí soustavu tvoří:

Dutina ústní

 • je přizpůsobena k uchopení, rozmělnění a proslinění potravy. Vpředu je ohraničena velmi pohyblivými pysky, z boku tvářemi a žvýkacími svaly. Strop tvoří tvrdé a měkké patro a na spodině je jazyk.
 • jazyk má 3 části a to volný, velmi pohyblivý hrot, méně pohyblivé tělo a kořen jazyka. Tvoří ho žíhaná svalovina a na jeho povrchu jsou nitkovité bradavky, ve kterých jsou uloženy chuťové pohárky.
 • zuby tvoří řezáky ( INCISIVI ), špičáky ( CANINY ), předstoličky ( PREMOLARES ) a stoličky ( MOLARES ).
 • do dutiny ústní vúsťují slinné žlázy, které reflexně vylučují při žvýkání sliny, obsahující enzymy PTYALIN a MUCIN, které se podílejí na počátku trávení. Produkce slin je až 20L za den.


  I C P M- zkratky zubů
  zubní vzorec hřebce =3 1 3 3- horní čelist
  3 1 3 3- spodní čelist

  zubní vzorec klisny =3 0 3 3- horní čelist
  3 0 3 3- dolní čelist


  Hltan
 • zde se kříží cesta dýchací s cestou trávicí.

  Jícen
 • probíhá po levé straně průdušnice a dopravuje potravu do žaludku. A protože kůň má jiné vústění jícnu do žaludku než má člověk, nemůže zvracet!

  Žaludek
 • kůň má jednoduchý žaludek, který má obsah 15L. Je vystlán žlaznatou sliznicí narůžovělé barvy.
 • dochází zde k štěpení cukrů, bílkovin a částečně tuků. Na trávení se podílí žaludeční šťávy, které obsahují PEPSIN (štěpí bílkoviny) a kys. solnou (štěpí cukry).

  Tenké střevo
 • skládá se ze 3 částí a to dvanáctníku, lačníku a kyčelníku. Na vnitřní straně střeva jsou krátké výrůstky - klky, které posouvají potravu.
 • v celém tenkém střevě dochází k vstřebávání živin přes stěnu střevní do krevního oběhu.
 • do tohoto střeva vúsťují játra, jejichž produkt žluč se podílí na trávení tuků. Dále sem ústí slinivka břišní, která vylučuje pankreatické šťávy.

  Slepé střevo
 • je součástí tlustého střeva, má obsah 50L a probíhá zde kvašení zejména buničiny. Žijí zde nálevníci a prvoci.

  Tlusté střevo
 • zde končí trávení tuků, dochází zde k zahušťování nestrávených zbytků, které se formují do výkalů a konečníkem odchází ven.
 • dělí se na velký a malý tračník

  Konečník
 • tvoří ho dva svěrače a to vnitřní svěrač, který je tvořen hladkou svalovinou a vnější svěrač, který je ze svaloviny příčně pruhované.


  TRUS
  Má zelenohnědou barvu, je soudržný a lesklý. Velikost kobylinců se pohybuje kolem 5 cm.
  Kůň kálí po 2 - 3 hodinách a za 24 hod. vyprodukuje 10 - 20 kg trusu.


  TRÁVICÍ ŽLÁZY
  Patří sem žlázy nacházející se ve stěně trávicí trubice a přídatné žlázy, tj. slinné žlázy, slinivka břišní a játra.

  Slinivka břišní (Pankreas)
 • leží v blízkosti žaludku a vúsťuje do tenkého střeva.
 • vylučuje pankreatické šťávy bohaté na enzymy TRYPSIN (štěpí bílkoviny), AMYLÁZU (štěpí cukry) a LIPÁZU (štěpí tuky).
 • protože je to žláza s vnitřní sekrecí vylučuje hormon INZULIN, který reguluje hladinu cukru v krvi.

  Játra (Hepar)
 • jsou největší trávicí žlázou (3 - 10 kg) a skládají se z několika laloků. Ukládají se v nich živiny a vitamíny, jsou zásobárnou krve, krev se zde zbavuje škodlivin a odpadních látek, které potom vylučují ledviny.
 • vstřebané živiny se zde syntetizují. Z jednoduchých cukrů vzniká glykogen, z aminokyselin bílkoviny apod.
 • vytváří se v nich žluč a protože kůň nemá žlučník, je žlučovody vedena do tenkého střeva, kde se podílí na trávení tuků.

 Nervová soustava

Základem nervového ústrojí je nervová buňka - NEURON.

Tato buňka se skládá z:
 • těla buňky


 • výběžků
 • dendritů - nesou vzruch do buňky


 • neuritů - nesou vzruch z buňky

Spojení jednotlivých nervových buněk je uspořádáno tak, že neurit jedné nervové buňky je spojen s dendritem druhé nervové buňky. Spojení nervových buněk vytváří synapse (zápoje), ve kterých dochází k předání vzruchu.

Obrazek


Každá změna, která podráždí nervovou buňku se nazývá podnět a nervové buňky, které přijímají podněty z vnějšího prostředí se nazývají receptory.

Máme 2 druhy receptorů:
 • EXTERORECEPTORY - zachycují vnější podráždění (např. štípnutí)

 • INTERORECEPTORY - přenáší vnitřní podráždění (např. hlad)


Podnět vyvolá podráždění, které se přenese do centra, kde se mění na vzruch. Nervová vlákna, která vedou vzruchy z tkání a orgánů do nervových center jsou vlákna dostředivá a ta která vedou vzruchy z nervových center orgánů a tkání jsou vlákna odstředivá.


Nervovou soustavu dělíme na:
1. CNS - centrální nervovou soustavu
2. ONS - obvodovou nervovou soustavu
3. VNS - vegetativní nervovou soustavuCNS - CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA
Skládá se z mozku a míchy

Mozek

 • je uložen v dutině lebeční a tvoří jej:

  • velký mozek
  • přední mozek
  - mozkové polokoule  - čichový mozek


  • mezimozek  • střední mozek


  • zadní mozek
  • mozeček


  • most


  • prodloužená mícha

  Mozkové polokoule
 • jsou tvořeny na povrchu z šedé mozkové kůry a uvnitř bílé hmoty. Jsou nejvyšším orgánem nervové soustavy, řídí veškerou činnost organismu.

  Čichový mozek
 • je centrem čichového ústrojí. Je jen průměrně vyvinutý (značně vyvinutý je např. u šelem).

  Mezimozek
 • řídí dechový aparát, srdeční činnost, pánevní orgány, termoregulaci a hospodaří s cukry, vodou a solemi.

  Střední mozek
 • je centrem zrakového a sluchového centra, pohybových reflexů a jsou v něm nervové dráhy, které spojují zadní mozek s předním mozkem.

  Mozeček
 • je v něm centrum pro regulaci pohybu, udržování rovnováhy, polohy těla a končetin.

  Most
 • leží pod mozečkem a je to spojnice s míchou.

  Prodloužená mícha
 • řídí dýchání, reflexní děje (sání, polykání, kýchání, slinění a slzení) a krevní oběh.


  Mícha
  Navazuje na prodlouženou míchu, prochází páteřním kanálkem a končí v křížové oblasti. Meziobratlovými otvory vystupují z míchy míšní nervy krční, hrudní, bederní, křížové a ocasní.
  Je složená z vnitřní šedé hmoty ve tvaru "H" a na povrchu je pokryta bílou hmotou.  ONS - OBVODOVÁ NERVOVÁ SOUSTAVA
  Tvoří ji síť nervů, které prochází všemi tkáněmi a orgány a jsou spojeny s CNS.

  Podle místa výstupu dělíme nervy na:
 • mozkové nervy - inervují (ovládají) orgány hlavy (př. čichový, trojklaný, zrakový, okohybný, jazykohltanový, sluchově rovnovážný,...)
 • míšní - inervují trup a končetiny

  Dále ještě rozlišujeme nervy:
 • dostředivé - vedou vzruchy do CNS
 • odstředivé - vedou vzruchy od centra do těla  VNS - VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA
  Řídí činnost ústrojí, které nepodléhá vůli jedince (trávení,...). Je řízena centrální nervovou soustavou.
  Inervuje všechny tkáně těla, řídí jejich růst, výživu, působí na hladkou a srdeční svalovinu.

  Rozeznáváme 2 typy VNS:

  SYMPATIKUS
 • vybíhá z každého obratle míchy.
 • po určitých úsecích vytváří uzliny - GANGLIA. Z ganglií se sympatikus bohatě větví a vstupuje do vnitřních orgánů - působí na rozkladné procesy.
 • působí přes den

  PARASYMPATIKUS
 • působí až v noci
 • také se bohatě větví na ganglia

  Sympatikus a parasympatikus působí navzájem protikladně (vzájemně se doplňují).  ČINNOST NERVOVÉHO ÚSTROJÍ

  Nervové ústrojí přijímá z vnějšího i vnitřního prostředí vzruchy, vede je do ústředí, kde se zpracují a vyvolají přiměřenou reakci. Základním projevem činnosti nervového ústrojí je REFLEX. Je to převod vzruchu z přijímacího orgánu, neboli receptoru do nervového ústrojí a z ústředí k výkonnému orgánu - efektoru. Dráha, po které reflex probíhá se nazývá REFLEXNÍ OBLOUK.

  Obrazek


  Reflexy rozeznáváme:
 • nepodmíněné - zvíře se s nimi již rodí (např. dýchání, slinění, sání, polykání,...). Jsou poměrně stálé a nemění se po celý život. Patří sem i instinkty - pohlavní, potravový a obranný.
 • podmíněné - jsou získané, vznikají při dlouhodobém působení nebo opakování určitých podmínek. Jsou nestálé, dočasné a při změně podmínek zaniká. Umožňují zvířatům přizpůsobit se proměnlivému životnímu prostředí - tato schopnost se nazývá adaptace.

                Krevní soustava

Všechny buňky, tkáně a orgány živočišného těla potřebují ke své činnosti a životu neustále kyslík a živiny a současně neustálé odvádění zplodin látkové přeměny. Tyto úkoly plní krev, která stále proudí v uzavřené soustavě trubic, tj. v krevním oběhu.

Krev tedy v organismu plní tyto funkce:

 • přináší živiny a kyslík buňkám
 • odvádí zplodiny látkové přeměny
 • přináší hormony jednotlivým orgánům
 • řídí a udržuje tělesnou teplotu (37,5 - 38,5°C)
 • chrání před nemocemi (bílé krvinky)
 • reguluje množství vody a soli v těle

  Množství krve - 7,5 - 10,5% hmotnosti koně, tj asi 48L.KREV

 • je neprůhledná, červená tekutina

 • skládá se z:
 • krevní plazmy • krevních tělísek
 • červených krvinek (Erytrocytů) • bílých krvinek (Leukocytů) • krevních destiček (Trombocytů)

 • krevního prachu (Hemokonie)


Krevní plazma

 • je tekutá část krve, jantarové barvy a obsahuje 90% vody a 10% sušiny. Z toho 9% je organických sloučenin a asi 1% anorganických látek.

  Erytrocyty
 • jsou to buňky okrouhlého tvaru, u savců nemají jádro, ale u ptáků ano
 • obsahují červené krevní barvivo hemoglobin - je to bílkovinná látka, obsahující železo. Na železitou složku hemoglobinu se při dýchání váže kyslík, který se v tkáních předává buňkám - dochází k okysličení buněk a naopak dojde k vázání oxidu uhličitého, který hemoglobin odvádí do plic.
 • neustále se tvoří v červené kostní dřeni, má-li organismus dostatek vitamínů skupiny B a minerálních látek (Mn, Cu), ale hlavně železa
 • v 1 mm krychlovém je jich asi 7 000 000. Množství samozřejmě ovlivňuje věk, pohlaví, výživa a zdravotní stav.
 • životnost červených krvinek je několik týdnů, nejvíce však 120 dní
 • odumřelé krvinky se vstřebávají ve slezině

  Leukocyty
 • jsou to buňky s jádrem, nemají stálý tvar, neobsahují hemoglobin, ale jejich barva je žlutozelená
 • samostatně se pohybují, mají schopnost prostupovat stěnou krevních vlásečnic a pronikat do mezibuněčných prostor a na povrch sliznice.
 • mají schopnost pohlcovat mikroorganismy, choroboplodné zárodky a zbytky odumřelých tkání. Tato schopnost se nazývá fagocytóza.
 • v 1 mm krychlovém je přibližně 7000 bílých krvinek, počet se mění podle zdravotního stavu a na 1 krvinku připadá asi 700 - 1000 erytrocytů.

  Trombocyty
 • jsou to drobná krevní tělíska, nepravidelného tvaru, jsou křehké a u savců nemají jádro
 • žijí 3 - 5 dnů a podílí se na srážlivosti krve
 • při krvácení, když se krev dostane do styku se vzduchem se destičky shlukují a rozpadávají. Uvolňují enzym trombokináza, jehož působením vzniká nerozpustný fibrin a krev vytváří sraženinu
 • v 1 mm krychlovém je jich zhruba 300 000

  Hemokonie
 • tvoří se z uhynulých rozpadlých červených krvinekKREVNÍ OBĚH


Tvoří ho vlásečnice, žíly, tepny, srdce a slezina.

Vlásečnice (Kapiláry)

 • jsou to nejtenčí cévy, které tvoří husté sítě
 • jejich stěnami dochází k přenosu živin do tkání a naopak přechodu produktů výměny látkové z tkání do krve.

  Žíly (Vény)
 • jsou cévy, které vedou krev do srdce
 • jsou uloženy při povrchu těla a jsou vidět pod kůží

  Tepny (Artérie)
 • jsou cévy, které vedou krev od srdce
 • v těle jsou uloženy hlouběji

  Srdce (Cor)
 • je to dutý svalový orgán
 • rozlišujeme na něm 4 povrchové vrstvy:

1. Osrdečník (PERIKARD)- je to vazivový obal, ve kterém je srdce uloženo v dutině hrudní mezi plicními laloky. Prostor mezi srdcem a osrdečníkem vyplňuje osrdečníkový mok, který zmírňuje tření při pohybech srdce.

2. Vnější vrstva (EPIKARD) - blána, vlastní vnější vrstva srdce

3. Vlastní srdeční sval (MYOKARD)

4. Vnitřní sval (ENDOKARD)


Složení srdce:

Dutina srdce je rozdělena na pravou a levou předsíň a na pravou a levou komoru. Mezi levou komorou a předsíní je otvor s dvoucípou chlopní a mezi pravou komorou a předsíní je otvor s trojcípou chlopní.

Spojení srdce s cévní soustavou je:

 • 5 - 8 plicními žílami
 • přední a zadní dutou žílou
 • srdečnicí (Aortou)
 • plicní tepnou (Plícnicí)

Krev může plnit svoji funkci jen když je v cévní soustavě v neustálém pohybu. Tento pohyb zajišťují rytmické pohyby srdce, které vhání krev pod tlakem do srdce. Srdeční tep se skládá ze dvou fází:

 • Systoly - při systole se srdce smršťuje a vhání krev do cév.
 • Diastoly - při ní srdce ochabuje a naplní se krví.

Systola předsíní nastává současně s diastolou komor. Tyto rytmické pohyby udržují krev stále v jednosměrném pohybu.


Podle funkce a průběhu cév dělíme krevní oběh na 3 části:

1. Malý krevní oběh (plicní)

 • začíná v pravé srdeční komoře, z které plicní tepna odvádí odkysličenou krev do plic, kde se větví na hustou síť vlásečnic kolem plicních sklípků. Zde dojde k okysličení a krev se z vlásečnicové sítě sbírá do 5 - 8 plicních žil, které ji vedou do levé předsíně.

  2. Velký krevní oběh (tělní)
 • z levé předsíně vede okysličená krev do levé komory a odtud aortou do celého těla, kde odevzdá živiny a kyslík do tkání a buněk. Do krve se vrací produkty látkové přeměny a oxid uhličitý. Tato odkysličená krev se vrací z jednotlivých orgánů přední a zadní dutou žílou do pravé předsíně.

  3. Vrátniční krevní oběh (jaterní)
 • představuje ho vrátniční žíla, která odvádí krev bohatou na živiny ze žaludku, střev, slinivky břišní a sleziny do jater. Zde se živiny zpracují a krev je odtud odvádí jaterními žilami do zadní duté žíly a tou do pravé předsíně.


  Slezina (Lien)
 • nachází se v levé polovině dutiny břišní
 • je plochá , oproti jiným druhům zvířat má trojúhelníkovitý tvar a fialovou barvu (např. u skotu je šedá, u ostatních zvířat hnědočervená a má podlouhlý tvar)
 • na povrchu je pouzdro, ze kterého prostupují do vnitřní tkáně přepážky, které dělí slezinu na větší počet oddílů. Uvnitř je dřeň, bohatá na mízní uzlíčky a červené a bílé krvinky.
 • má tyto funkce:
 • je zásobárnou krve - má hemopoetickou funkci

 • vytváří se zde bílé krvinky a ochranné látky organismu (protilátky)

 • filtruje krev


 Svalová soustava

Základní vlastností svalu je schopnost reagovat smršťováním na podráždění. Ústřední nervová soustava vysílá ke kosternímu svalstvu stále slabé podněty a tím pádem je sval neustále v určitém napětí. To se nazývá svalový tonus.

Svaly jsou bohatě prokrvovány a po podráždění se sval nesmrští ihned, ale až po určité době. Je-li ovšem frekvence podnětu vyšší než 25 za vteřinu, přijde nový podnět do svalu ve chvíli, kdy je sval ve stavu smrštění. Sval se proto neuvolní, ale zůstane smrštěný po delší dobu. Nastává tzv. tetanické smrštění.

Svalovinu rozlišujeme:

 • hladkou - nelze ovládat vůlí jedince, např. pohyb střev
 • příčně pruhovanou - lze ovládat (je to veškeré kosterní svalstvo)
 • srdeční svalovina - zajišťuje srdeční činnost
  Každý jednotlivý sval je tvořen svalovými vlákny - FIBRILAMI. Fibrila je široká 5 - 150 mikrometrů a dlouhá až 40 cm.
  Rozlišujeme 2 druhy fibril. Aktinofibrily a mezofibrily. Aktinofibrily jsou tenké, bílé a světlé, naopak mezofibrily mají barvu červenou, jsou silné a tmavé.

  Při svalové práci pak dochází k zasouvání aktinofibril mezi mezofibrily.

  Ale k tomu, aby svalová práce mohla být vykonávána je zapotřebí energie. Jejím zdrojem jsou tuky (Lipidy) a cukry (Sacharidy). Sacharidy se ve formě glykogenu ukládají v játrech a později se pomocí ATP - adenosintrifosfát - přeměňuje glykogen na energetickou složku.
  Po určité době nastává při práci svalová únava a ve svalech se hromadí únavové látky (kys. mléčná, uhličitá, oxid uhličitý apod.). Cvikem sval mohutní, tak rychle se neunaví a pracuje úsporněji.

  Průřez svalu
 • v 1 cm čtverečním je 10 - 20 tisíc svalových vláken, které spolu vytváří tzv. snopce.

  Primární snopce jsou obaleny jemnou vazivovou blankou. Dále se spojují v snopce sekundární a terciální, které jsou obaleny stále silnější blánou. Spolu vytváří tzv. svalové bříško, které na obou koncích přechází v úponové šlachy, kterými je sval připevněn ke kostře.

  Svaly hlavy
  • mimické
  • vyjadřují citové vztahy zvířat

  • kruhový víčkový sval, slzný, zvedač horního pysku a nozdry, jařmový sval
  • žvýkací
  • jsou mohutně vyvinuty a je to žvýkač a tvářový sval

  Svaly trupu
  • prsní sval

  • natahovače páteře
  • jsou nad páteří

  • zpevňují páteř, natahují krk, prohýbají hřbet a umožňují vzepnutí na zadní
  • ohýbače páteře
  - jsou pod páteří, ohýbají hlavu a krk a nahrbují hřbet
  • svaly hrudních stěn
  - jsou to vnější a vnitřní mezižeberní svaly, umožňující vdech a výdech
  • bránice
  • mohutný plochý sval oddělující hrudní dutinu od břišní

  • prochází jí jícen, srdečnice a zadní dutá žíla. Je to hlavní dýchací sval
  • svaly břišních stěn
  • patří sem 4 svaly - vnější šikmý břišní sval

  • vnitřní břišní sval

  • přímý břišní sval

  • příčný břišní sval

  Svaly přední končetiny
 • svaly připojující končetinu k trupu - k trupu upevňuje sval kápový a pod ním sval kosočtverečný. K hlavě připojuje sval kývač a k trupu přitahuje končetinu hluboký prsní sval a povrchový prsní sval.
 • svaly plece - obalují lopatku a pažní kost. Je to natahovač a ohýbač ramenního a loketního kloubu. Nejmohutnější je trojhlavý sval pažní.
 • svaly předloktí - natahovače a ohýbače zápěstí a prstů.


  Svaly zadní končetiny
 • svaly pánevní - je to povrchový hýžďovec a střední hýžďovec
 • svaly stehenní - obalují stehenní kost. Patří sem ohýbače a natahovače stehenního a hleznového kloubu.
 • svaly bérce a konce končetiny - ohýbače a natahovače hleznového a patního kloubu a kloubů prstů.

 Kosterní soustava

Základem soustavy kosterní je velké množství počtu kostí různého tvaru a velikosti, které spolu vytváří kostru. Kostra je celkovou oporou těla, v hlavních rysech určuje vnější tvar a je ochranný kryt pro některé vnitřní orgány. Jak už bylo řečeno, je složena z jednotlivých kostí, ale než si řekneme kterých, měli bychom si asi něco povědět o samotné kosti.


Kost (Ost)

 • tvoří velká spousta kostních buněk (Osteocytů). Uvnitř kosti se nachází kostní dřeň, která může být:

 • červená
- ta je u mladých jedinců. Ve stáří už jen v krátkých kostech např. u článků prstů.


- má hemopoetickou funkci (krvetvornou)

 • žlutá
- vzniká z červené ukládáním tuku

 • šedá
- je ve stáří nebo může vzniknout při hladovění či podvýživě

Na povrchu kosti je okostice (Periost), což je tuhá vazivová blána, bohatě prokrvená, inervovaná (nenachází se v ní nervy) a zajišťuje růst kosti do šířky. Při zlomeninách napomáhá hojení a zprostředkovává spojení kosti se šlachami, vazy a svaly.

Jednotlivé kosti jsou mezi sebou spojeny buď:

 • pohyblivě - klouby. Kloub tvoří dvě protilehlé kosti, dotýkající se v kloubních plochách, které jsou pokryty chrupavkou. Ta zmírňuje tření a tlumí nárazy. Celý kloub obaluje kloubní pouzdro a kloubní dutinu vyplňuje kloubní maz, který zmírňuje tření.
 • nepohyblivě - švy (lebka), srůsty (pánev)
 • pružnými částmi - chrupavkami


  A teď už ke kostře. Kostru tvoří:

  Obrazek


  Lebka
 • je tvořena plochými kostmi, které jsou pevně spojeny švy. Kloubní spojení je pouze u dolní čelisti.
 • rozlišujeme na ní kost nosní, čelní, temenní, horní a dolní čelist


  Páteř
 • tvoří ji obratle a v jejím průběhu je páteřní kanálek, ve kterém je uložena mícha
 • je složena ze 7 obratlů krčních
 • 18 obratlů hrudních
 • 6 obratlů bederních
 • 5 obratlů křížových (ty tvoří křížovou kost)
 • 15 - 21 obratlů ocasních


  Žebra

Rozlišujeme žebra:

 • pravá - je jich 9 párů, jsou přirostlé k hrudní kosti a tvoří tzv. hrudní koš
 • nepravá - též 9 párů, pomocí chrupavky se připojují vždy k předcházejícímu žebru a vytvářejí tzv. hrudní oblouk
 • kůň nemá klíční kost


  Přední končetina
 • skládá se z lopatky, kosti pažní, vřetenní a loketní (je zde výběžek okovec), nadprstní a bodcové, spěnkové, korunkové a kopytní. Součástí kopytního kloubu jsou kůstky sezamové a střelkové.

  Zadní končetina
 • začíná pletencem pánevním, který je tvořen párovými kostmi kyčelními, stydkými a sedacími. Pánev samic je okrouhlejší, prostornější a výčnělky pánevních kostí jsou více zaoblené.
  Na pánev navazuje kost stehenní, holení a lýtková, patní, nártní, spěnková, korunková a kopytníl.

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sbbolthdloaleBtjoceatz

(ecoraHtf, 29. 5. 2021 1:04)

cialis goodrx https://cialishav.com/ - buying cialis online safely cialis active ingredient

gsaxzvofbldloaleBtjoceatp

(ecoraAni, 29. 5. 2021 0:33)

correct rx pharmacy services https://pharmacyken.com/ - rx pharmacy glendale silkroad online pharmacy reviews

cub foods pharmacy dgsolbvfdSoypozywsngy

(edildVed, 27. 5. 2021 20:20)

discount super active cialis https://krocialis.com/ - how much is cialis generic drug name for cialis

india to buy cialis afhsdbcSoypozyagccr

(edildloh, 26. 5. 2021 10:26)

cialis profesional https://rcialisgl.com/ - cialis pills canada does cialis work for women

optumrx specialty pharmacy dgsolbvfdSoypozyfipet

(Lbsoedild, 24. 5. 2021 16:04)

generic cialis for daily use https://ucialisdas.com/ cialis 10 mg

buy cialis using paypal afhsdbcSoypozyqjjbe

(Rebfedild, 23. 5. 2021 12:58)

how to get doctor to prescribe cialis https://rcialisgl.com/ - cialis female cialis online

cholesterol fdvaefbfbldloaleBtjoceatm

(Lebnecora, 18. 5. 2021 14:53)

Myambutol https://xlnpharmacy.com/ Persantine

rx tadalafil olgstnoegfdloaleBtjoceatz

(GtnbGlila, 18. 5. 2021 5:21)

teva generic viagra cost https://jokviagra.com/ viagra doesnt work

heb pharmacy dgsolbvfdSoypozyzjmhf

(Lbsoedild, 12. 5. 2021 22:08)

viagra vs cialis vs levitra reviews https://ucialisdas.com/ viagra cialis comparison

cialis paypal afhsdbcSoypozyqzbrr

(Rebfedild, 11. 5. 2021 9:35)

cialis american express https://rcialisgl.com/ - cialis side effects women viagra vs cialis vs levitra reviews

generic viagra uk delivery fcsogsaxzvofbldloaleBtjoceato

(Anooecora, 7. 5. 2021 23:55)

comentarii viagra https://llviagra.com/ mercadolibre viagra mexico

vidalista 20 tadalafil tablets hvdgeeahdloaleBtjoceatk

(BbshDoub, 7. 5. 2021 10:42)

viagra from india https://loxviagra.com/ - viagra falls viagra online without prescription

Olanzapine fdvaefbfbldloaleBtjoceatm

(Lebnecora, 4. 5. 2021 18:07)

best price prescription drugs https://xlnpharmacy.com/ wall drug store

cialis 20mg usa afhsdbcSoypozyabnmv

(Rebfedild, 4. 5. 2021 11:39)

use paypal to buy cialis https://rcialisgl.com/ buying cialis online

buy cheap levitra fbdcacldloaleBtjoceatz

(Jbsdecora, 2. 5. 2021 16:58)

Thorazine https://onlinecanda21.com/ cialis professional

what does levitra do fdvefbfbldloaleBtjoceatf

(Lrbsecora, 1. 5. 2021 9:42)

what works better viagra or levitra https://uslevitraanna.com/ how much does levitra cost at walmart

research paper thesis fhsbbolthdloaleBtjoceati

(Fbsfecora, 27. 4. 2021 2:30)

online pharmacy no prescription needed https://uspharmus.com/ - Duphaston international pharmacies that ship to the usa

lecom pharmacy dgsbvfdSoypozyfowxp

(Lhdvedild, 24. 4. 2021 20:51)

viagra vs cialis side effects https://asciled.com/ canadian meds cialis

levitra 20mg uk fdvefbfbldloaleBtjoceato

(Lrbsecora, 23. 4. 2021 22:10)

levitra viagra https://uslevitraanna.com/ levitra no prescription

cvs pharmacy locations afhdbcSoypozyxcjnj

(Rfvbedild, 23. 4. 2021 14:13)

cialis [canada - https://cileve.com/ which is better cialis or levitra